หมวดหมู่

ดูเพิ่มเติม
ย่อ


ลิขสิทธิ์


ชนิดของไฟล์

ดูเพิ่มเติม
ย่อ

คะแนนการเปิดเผย

เรียงลำดับตาม:   

1 รายการ

     
  • แผนที่


    xlsx

    ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล

    ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง