[สรุป] ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2019 vs ปี 2020 จากสถิติสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

[สรุป] ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2019 vs ปี 2020 จากสถิติสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

ชุดข้อมูล : ข้อมูลภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://data.go.th/dataset/dataset_31_02