คุณแม่วัยใสอยู่ไหนกันบ้าง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

คุณแม่วัยใสอยู่ไหนกันบ้าง

การวิเคราะห์ปัญหาคุณแม่วัยใส โดยเริ่มจากการแสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อดูภาพรวมปัญหารายจังหวัด จากนั้นทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณแม่วัยใสว่าเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหน รวมทั้งทัศนคติเรื่องการศึกษาต่อหลังจากตั้งครรภ์ สุดท้ายเป็นการนำเสนอระดับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใส

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม 200
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9a/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/200DIGIDataCamp/Dashboard_Main