จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f56a7ef5-51ed-44dc-8fff-05fc699e1056
คำสำคัญ จดทะเบียน รถยนต์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 พฤษภาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ Bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา คมนาคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
  json csv
  1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
  csv xlsx
  สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
  csv api