ข้อมูลจำนวนที่ดินของการรถไฟฯ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจำนวนที่ดินของการรถไฟฯ
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนที่ดินของการรถไฟฯ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4ebf65c5-5002-435e-9426-24010b5cc8a6
คำสำคัญ ที่ดิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 ธันวาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ วชรพรรณ สกุลแสง ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนากิจการตลาด กองพัฒนากิจการตลาด
อีเมลผู้ติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx
หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการทางปกครองจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีไปยังหน่วยงานราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
url
ข้อมูลผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งอนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ตุลาคม 2566  
csv