ข้อมูลการติดตามรถ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการติดตามรถ
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการติดตามรถ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล be6d1640-d64b-4d76-ac52-8d6f1aff64dc
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ ติดตามรถ เดินรถ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ดลพัฒน์ ภูมิผล ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 6 กองควบคุมการเดินรถ
อีเมลผู้ติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • อื่นๆ
XLSX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Open Data Common, Others License
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง