เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)

Data source cannot be displayed.
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ecca508b-c6cc-496b-817e-d309aec212ab
คำสำคัญ คมนาคม ทางน้ำ เส้นทางเดินเรือ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ Bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สจส กทม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง จากการรวบรวมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางภายในประเทศทางน้ำของกรมเจ้าท่า (จท.)...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
  csv xlsx
  ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
  csv
  ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
  csv xlsx