ขนาดตัวอักษร |    
สถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

สถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยรถยต์ แยกตามยี่ห้อ และ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แยกตามลักษณะรถและมาตรฐานรถ

Data source cannot be displayed.
สถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 511138a7-96c2-4ec9-9c15-c37bb3ada171
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ คมนาคมและโลจิกติกส์
ชื่อผู้ติดต่อ พัชรี อธิปัตตานนท์
อีเมลผู้ติดต่อ chachoengsao@dlt.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 พฤษภาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf