ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
facebook   twiter

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567

Data source cannot be displayed.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21b47772-f29e-4cb1-affb-b5018c759037
คำสำคัญ งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 20 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 20 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
อีเมลผู้ติดต่อ cmi@cgd.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา gfmis
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
URL ข้อมูลเพิ่มเติม www.cgd.go.th/cmi
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-04-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-04-30
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
api
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
api
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567  
api