ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ ประเภทที่ 5 ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ประเภทที่ 6 เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และประเภทที่ 7 ย่านชุมชนเก่า) ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่

Data source cannot be displayed.
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c66c4082-7092-423a-94b7-69b0ac3cdb7d
วันที่สร้างชุดข้อมูล 16 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ตำบล
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม แหล่งศิลปกรรม แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม / กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ cemd@onep.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attributions
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 สิงหาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License