ขนาดตัวอักษร |    
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาต การดําเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังจากได้รับอนุญาต และการตรวจสอบสถานะคำขอจากฐานข้อมูลคำขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 60897720-a8d2-475f-bc7b-8b5558fd0db7
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ การขออนุญาต การยื่นขออนุญาต การศึกษา การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ฐานข้อมูลคำขออนุญาต ตรวจสอบสถานะคำขอ วิจัยทางวิชาการ โครงการวิจัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 4 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
อีเมลผู้ติดต่อ otec.dnp@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน , กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เงื่อนไขการอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอจากหน่วยงานภายนอก
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • HTML
 • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
  xlsx
  ฃุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
  xlsx
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ที่ระบุอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชน โดยองค์ประกอบของชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน -...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
  xlsx