รายงานข้อมูลแฟ้มรับตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานข้อมูลแฟ้มรับตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
facebook   twiter

รายงานข้อมูลแฟ้มรับของสำนักงาน - ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เฉพาะกระบวนงาน : ตอบ สลค. (ตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ยกเว้นข้อมูลที่เป็นชั้นความ

Data source cannot be displayed.
รายงานข้อมูลแฟ้มรับตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3b114c72-41d0-4e0a-8c02-34c5085ab2a8
คำสำคัญ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ it@ocs.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนงานร่างกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-01
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-09-30
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  รายการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศไทย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  csv xlsx
  นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  csv xlsx