สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง

Data source cannot be displayed.
สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ab6faf2e-a4a2-4373-b5a3-9671bfdf1693
คำสำคัญ ความคืบหน้าโครงการ ทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ระบบราง สถานะก่อสร้าง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ me@drt.go.th
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง (การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   csv xlsx url
   แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   docx
   แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   pdf