แผ่นพับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับหม่อน GAP - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผ่นพับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับหม่อน GAP
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับหม่อน (GAP)

Data source cannot be displayed.
แผ่นพับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับหม่อน GAP
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c6eaed9c-86b6-4822-8a9a-3c7a616d4f6e
คำสำคัญ มาตรฐาน หม่อน แผ่นพับ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
อีเมลผู้ติดต่อ qsis_netl@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา DataSet_41_01
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม DataSet_41_01
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-12-23
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-23
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
แบบรายงานผลการตรวจประเมินแปลงหม่อน GAP ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf