ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประมง
facebook   twiter

รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตวฺน้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก สำหรับพิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร สามารถนำไปใช้งานได้เลยเนื่องจากระบบ FSW ได้ Mapping พิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้เข้าใช้ระบบระบุข้อมูลพิกัดสินค้าประมง ระบบจะทำการดึงข้อมูลพิกัดสินค้ากรมศุลกากรขึ้นมาแสดงให้ด้วย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4f8ddb3f-51c7-4ae9-bce2-561cf280b858
กลุ่มชุดข้อมูล การเกษตร
คำสำคัญ Fi Goods Harmonization Harmonize Restricted System
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 สิงหาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 สิงหาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ เเละปัจจัยการผลิต (กรป.)
อีเมลผู้ติดต่อ fsw1900@hotmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-07-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง