ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f2b8add6-3037-44b9-be2f-5e3421910d15
คำสำคัญ GIS จุดตัด ทางลักผ่าน ประเภทจุดตัด รถไฟ ระบบราง อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางราง เส้นทางรถไฟ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน
อีเมลผู้ติดต่อ dsms.infra@drt.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา การรถไฟแห่งประเทศไทย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึงข่าวสาร
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • HTML
 • XLS
 • Shapefile
 • อื่นๆ
WMS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://crossing.drt.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-11-24
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-11-24
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกรายสถานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xls
ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv url
ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv url