EXAT API Document - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
EXAT API Document
คะแนนความนิยม
องค์กร : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

อุบัติเหตุ รถขัดข้อง สถิติ ทางด่วน ทางพิเศษ

Data source cannot be displayed.
EXAT API Document
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 571f64cc-7dfc-4a4b-8106-bbb069c366e9
คำสำคัญ ทางด่วน ทางพิเศษ รถขัดข้อง สถิติ อุบัติเหตุ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 1 พฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 1 พฤศจิกายน 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ วัชระ อินทรสูตร
อีเมลผู้ติดต่อ vachara@exat.co.th
วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบเหตุการ์บนทางพิเศษ (TFC)
รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
url csv
ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv