ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1c5db89c-c828-45e3-ac7c-5036463ae56c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 15 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Kalasin
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ FDGS GIS ภูมิสารสนเทศ
ชื่อผู้ติดต่อ ดิลก ธารสมบัติ
อีเมลผู้ติดต่อ dilok_tar@moi.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดของมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน 13 ฉบับ แต่ละฉบับเป็นมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดไว้จำนวน 13...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
shp