ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูล FGDS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดอำนาจเจริญ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
facebook   twiter

ชุดของมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน 13 ฉบับ แต่ละฉบับเป็นมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดไว้จำนวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลแปลงที่ดิน 2) ชุดข้อมูลเขตการปกครอง 3) ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม 4) ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 5) ชุดข้อมูลป่าไม้ 6) ชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7) ชุดข้อมูลแหล่งน้ำ 8) ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ 9) ชุดข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 10) ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 11) ชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 12) ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 13) ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูล FGDS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดอำนาจเจริญ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e4171c0a-8b30-4dcb-a83c-c61da6eacadd
คำสำคัญ Amnatcharoen FGDS GIS จังหวัดอำนาจเจริญ ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน FGDS ภูมิสารสนเทศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 6 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายไกรศร เกษงาม
อีเมลผู้ติดต่อ amn37_0017@saraban.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp url jpeg