เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:250,000 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:250,000
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกจากแผนที่ธรณีวิทยาต้นร่าง ปี 2546 (กระดาษ) ซึ่งแผนที่ธรณีวิทยาต้นร่างชุดนี้เป็นแผนที่จากการประมวลผลข้อมูลธรณีวิทยาครั้งแรกปี 2542 และครั้งที่สองปี 2546

Data source cannot be displayed.
เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา 1:250,000
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f37b8fb4-2b38-4389-95cd-d8b776424383
คำสำคัญ ธรณีวิทยา รอยคดโค้ง รอยเลื่อน รอยแตก เส้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ infosecter@dmr.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามความจำเป็น หรือเมื่อพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา แผนที่ธรณีวิทยาต้นร่าง ปี 2546
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
  • อื่นๆ
API
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-28
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2005-01-01
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:250,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.21
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.62
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.45
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 5.36
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) การสำรวจภาคสนาม หรือแปลภาพถ่ายทางอากาศ
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1 มกราคม 2546
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2005-01-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอุทยานธรณี จากการประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีโดยประกาศคำสั่งของจังหวัดแต่ละพื้นที่ ที่มีการจัดตั้งอุทยานธรณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
api docx url
เครือข่ายอุทยานธรณีเกิดขึ้นจากในพื้นที่ของอุทยานธรณีจำเป็นต้องมีเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินงานอุทยานธรณี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจความคิดเห็น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
api docx url
ข้อมูลตำแหน่งการสำรวจถ้ำได้จากการสำรวจตรวจสอบเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านธรณีวิทยาและจัดทำแผนผังถ้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
api docx url