การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก (Online) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

Data source cannot be displayed.
การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b5886778-b910-4be3-9e59-e21e9ac13ab4
คำสำคัญ ความพึงพอใจ ยุติธรรมจังหวัด สำรวจ เชิงรุก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.)
อีเมลผู้ติดต่อ pjcd.moj@moj.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ระบบ MSC (MOJ Service Center) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-05-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-10-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ รายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx