จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |