ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
facebook   twiter

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์อากาศ ในปัจจุบันและในอดีต นำมาประมวลผลเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ

นอกจากนี้ ยังนำชุดข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่สูงและการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a29db8d5-fbb3-4824-90c0-d6113a02b56c
คำสำคัญ ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@mail.hrdi.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://mehigh.hrdi.or.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2009-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-27
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น องศาเซ็นเซียส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในแต่ละชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ (AWS) ทั่วประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv,xml,json