สถิติการปฏิบัติงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติการปฏิบัติงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติการปฏิบัติ

Data source cannot be displayed.
สถิติการปฏิบัติงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fd010828-6e8a-4493-91d9-54786d06ff0a
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ คมนาคมและโลจิสติกส์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ หทัยชนก ฉิมไทย
อีเมลผู้ติดต่อ phichit@dlt.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมการขนส่ง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
rdf csv api
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf