ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f841f5d8-a9dd-44b0-8874-f232268fcc54
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 มกราคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดหนองคาย
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
ป้ายกำกับ แหล่งท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ ภาลิตา วรินทรา
อีเมลผู้ติดต่อ bo_bo_086@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว จำแนกตามจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv