รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c8dd92c4-3d1f-4e57-ac12-04ce526049fa
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ รายชื่อ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 มีนาคม 2562
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (022809000 ต่อ 438)
อีเมลผู้ติดต่อ opendata@soc.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อภาพยนตร์สยองขวัญ หนังไทย หนังผี ที่ออกฉาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง 2665 พร้อมรายชื่อนักแสดง ผู้กำกับ และเรื่องย่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv
ผลการวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจำแนกตามปีงบประมาณ ประเภทเงินสนับสนุนตามมาตรา 23...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2566  
xls csv url
รายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสี ในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำนวน 19 แห่ง รับผิดชอบ ได้แก่ ศมม.แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565