หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.) ซึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่อยู่ที่เรื่องราวที่ร้อยเรียงกัน จากสิ่งของสู่เรื่องเล่า จากมิตรภาพสู่เครือญาติเสน่ห์บนความแตกต่างแต่ลงตัวนี้เอง ที่จะทำให้เข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d9dc4283-3ddd-4da6-9fda-4c6a0e7d9c1c
คำสำคัญ การท่องเที่ยว ทัวร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มกราคม 2560
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ธนพรพรรณ พลคีรีย์
อีเมลผู้ติดต่อ thanapornpun.p@dasta.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก การเดินทาง โครงสร้าง การส่งเสิรม การสร้างมูลค่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายชื่อการออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xls csv