จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่  31 มกราคม 2561

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e4e9f2db-a00c-4ff1-b90a-f2c6ddb8bb4a
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ จำนวนรถขนส่ง จำนวนรถจดทะเบียนสะสม จำนวนรถยนต์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม (022718888 ต่อ 3924)
อีเมลผู้ติดต่อ yenrudee.sri@dlt.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนสถิติรถยนต์สะสมในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv
สถิติรถขนส่งทางบกในจังหวัดชลบุรีทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนรถยนต์ที่นำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยเป็นคัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv