ขนาดตัวอักษร |    
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

Data source cannot be displayed.
สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 22d91a3a-ee1a-43cc-bd1e-725eb4040f41
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ สาธารณูปโภค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 สิงหาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายคุณทน บุญวงศ์ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ kunthonbo@dla.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฃุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
xlsx
DataSet07_08 การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด้านสาธารณูปโภค ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต ของประชากรในจังหวัดระยอง มีจำนวนวงจร 29,078 วงจร เป็นข้อมูลเฉพาะของ TOT...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls