ข้อมูลเครือข่ายของหน่วยบริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเครือข่ายของหน่วยบริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter
  • ข้อมูลความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิตามหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ
  • ข้อมูลแสดงถึงเครือข่ายของหน่วยบริการที่รองรับการบริการในแต่ละระดับ ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเครือข่ายของหน่วยบริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4a0dfff0-b301-4e67-b82e-5cea895144e0
คำสำคัญ สิทธิการรักษา หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายหน่วยบริการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 3 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ register@nhso.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
หน่วยบริการ
แหล่งที่มา ข้อมูลหน่วยบริการเครือข่ายหน่วยบริการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-02-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-02-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน ดูแนวโน้มการใช้ยา ของโรคต่างๆ ปริมาณการเบิกจ่ายยา และความต้องการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
การเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา ข้อมูลเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database