ขนาดตัวอักษร |    
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่ได้รับการพิจารณาและแจ้งผลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณา

Data source cannot be displayed.
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่ได้รับการพิจารณาและแจ้งผลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4f4ad38f-7e09-4cc9-bf36-25230e436949
คำสำคัญ การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์รายปี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองกลาง ส่วนวินัย
อีเมลผู้ติดต่อ mnre.vinai@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สถิติการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของ กองกลาง ส่วนวินัย
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-07-08
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่ได้รับการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  xls
  จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  csv
  จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2562
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  csv xlsx