แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c957fe38-ba43-4a20-a706-6e37899a3f78
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ ตำบลนาโส่ นาโส่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อบต.นาโส่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 23 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สมยศ วิเชียรชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ palad@naso.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดทะเบียนข้อมูลพื้นฐานแผนตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567  
api