จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันตามรายชั้น - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันตามรายชั้น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
facebook   twiter

จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน-จำแนกรายชั้น-ปีการศึกษา-2558-2562

Data source cannot be displayed.
จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันตามรายชั้น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 713768ac-25b3-467f-aad4-662701e70b45
คำสำคัญ นักเรียนออกกลางคัน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมลผู้ติดต่อ plan.datadev@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
Database,CSV,JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงด้วย ResfulAPI
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://opendata.edudev.in.th/v1/OBEC_STUDENT_017
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-04-30
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2020-07-20
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx