ขนาดตัวอักษร |    
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และกรุงเทพมหานคร จากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa)

Data source cannot be displayed.
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8b42ff7c-f797-4e9f-9a24-f1258860cd06
วันที่สร้างชุดข้อมูล 30 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ อนุษรา แก้วงาม
อีเมลผู้ติดต่อ anusarak@oncb.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License