ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปการให้บริการขนส่งสาธารณะจำแนกตามรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้ ทางถนน มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถเมล์ ภายใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถทัวร์ภายใต้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ทางราง มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้าในเขตเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใต้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทางแม่น้ำ และทางทะเล เรือท่องเที่ยว/โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกท่าเรือในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า (จท.) ทางอากาศ การเดินทางเข้า - ออกผ่านท่าอากาศยานภายใต้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

Data source cannot be displayed.
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 96bd8eea-feed-45eb-8562-6e9d52896609
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 สิงหาคม 2562
วันที่ปรับปรุง metadata 13 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
อีเมลผู้ติดต่อ motoc@mot.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
  csv xlsx
  สถิติผลการดำเนินงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2559-2564 โดยประกอบด้วยข้อมูล จำนวนเรือเทียบท่า , ปริมาณสินค้า , จำนวนผู้โดยสาร , จำนวนตู้สินค้า , สินค้าขาเข้า , สินค้าขาออก ,...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
  xlsx csv
  จำนวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก หน่วยเป็นคน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
  xlsx csv