ข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กองบัญชาการกองทัพไทย
facebook   twiter

ข้อมูลภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in Republic of South Sudan: UNMISS) ของ กองททัพไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e7f5bd84-e036-474d-812e-48121eff9d08
คำสำคัญ กองทัพไทย ซูดาน ภารกิจรักษาสันติภาพ ภารกิจสหประชาชาติ สันติภาพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ พ.อ.จบทิศ บุญเรือง
อีเมลผู้ติดต่อ jobtis.b@rtarf.mi.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
การกิจร่วม ระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://j3.rtarf.mi.th/poc/
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการจัดส่งกำลังเป็นบุคคลไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติตามบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2567  
xlsx