แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
facebook   twiter

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 858d35bf-08cb-46c3-855f-970056c40e19
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
คำสำคัญ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
อีเมลผู้ติดต่อ buriram@moi.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา จังหวัดบุรีรัมย์
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มิถุนายน 2567  
  api
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
  url
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
  pdf