ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (PM10) พื้นที่ทั่วประเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (PM10) พื้นที่ทั่วประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (PM10) พื้นที่ทั่วประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d86c62ec-b6e5-4577-82e3-6dee5e423634
คำสำคัญ คุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน รายงานคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแผนงานและประเมินผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
อีเมลผู้ติดต่อ eis.pcd@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
สถานี
แหล่งที่มา จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://air4thai.pcd.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2011-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5, PM10) และโอโซนในอากาศที่วัดได้ในแต่ละชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv,xml,json
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api