ข้อมูลราคาเส้นไหมประจำปี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลราคาเส้นไหมประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงสรุปราคาเส้นไหมรวมประจำปี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาเส้นไหมประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e71b90f0-b8e3-42f3-9016-69f359e064e4
คำสำคัญ ราคาเส้นไหม เส้นไหม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มเศรษฐกิจการตลาด
อีเมลผู้ติดต่อ qsis_dsbp@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
แหล่งที่มา ผลการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลนี้แสดง ข้อมูลเกี่ยวกับคราม การปลูกคราม การผลิตเนื้อคราม การก่อหม้อคราม การย้อมสีเส้นไหม การรักษาหม้อคราม ของจังหวัดสกลนคร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  pdf
  สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหมได้ดำเนินการรวบรวม อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี และวัสดุย้อมสีชนิดต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  url
  ข้อมูลนี้แสดงจำนวนเกษตรกร และน้ำหนักเส้นไหมที่ขอรับการรับรอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
  pdf