ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง (ละติจูด,ลองจิจูด) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d41ab000-c49c-4e14-963c-cc062e314076
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ ท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 23 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายนุกูล บุญทวี
อีเมลผู้ติดต่อ nugoonbo@dla.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv