ข้อมูลการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 26cf19cd-52f2-4a3e-8b86-17496681c6a9
คำสำคัญ จุดเสี่ยง จุดเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนน แก้ไขจุดเสี่ยง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 ตุลาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการจราจรและขนส่ง
อีเมลผู้ติดต่อ ttd4bkk@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักการจราจรและขนส่ง
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย บางพลัด เดือนธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566