สถิติฐานความผิดคดีอาญา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติฐานความผิดคดีอาญา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
facebook   twiter

เป็นการแสดงข้อมูลสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างการรับแจ้งและการจับกุม

Data source cannot be displayed.
สถิติฐานความผิดคดีอาญา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7d9d151a-4edf-4238-ae56-11f56700f2c2
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
คำสำคัญ สถิติคดีอาญา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 30 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
อีเมลผู้ติดต่อ plan3.citc@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เป็นข้อมูลสาธารณะ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.royalthaipolice.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2566-04-25
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2566-04-25
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ลักษณะการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คดี
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เปรียบเทียบสัดส่วน
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง