เทศบาลตำบลศรีประจันต์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลตำบลศรีประจันต์
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
facebook   twiter

เลขที่555 เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Data source cannot be displayed.
เทศบาลตำบลศรีประจันต์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9debb13d-60c2-4f39-8f29-1c447a926864
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ ยิ้มไหว้ ให้บริการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 28 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นิคม ช้างเผือก
อีเมลผู้ติดต่อ saraban_sriprachancity@gro.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา siprachan_sarabun18@dee..go.th
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-03-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง