(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งหมด ที่มีผู้รับใบอนุญาตแล้ว โดยแสดงรายละเอียด

 • เลขที่และรายชื่อ มอก. ภาษาไทย
 • จำนวนใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์
 • จำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์
 • จำนวนใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์
 • จำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์
 • จำนวนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 • จำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 • จำนวนใบอนุญาตทั้งหมด
Data source cannot be displayed.
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f596fc42-e684-4c9f-9575-cabeef72b4f5
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. มาตรฐาน เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 31 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
อีเมลผู้ติดต่อ somlak@tisi.mail.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p4_license_report/p4license_report.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-03-12
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-12
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม (Dos & Don'ts)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567  
csv api