(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

คำชี้แจง :

  • มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัยของของเล่นสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น

  • ตุ๊กตาที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายแบบมีขนนุ่มนิ่ม เช่น ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม หรือตุ๊กตาอื่นๆ เข้าข่ายเป็นของเล่นที่ต้องได้รับ มอก.. 685 เล่ม 1-2562 ที่เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทสิ่งทอแบบของเล่นยัดไส้

  • ตุ๊กตาลาบูบู้ แบบที่เป็นพวงกุญแจ ไม่เข้าข่ายของเล่น มอก. 685 เล่ม 1-2562

  • ตุ๊กตาที่เป็น figure (โมเดลการ์ตูน) ทำจาก PVC ที่กล่องที่หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่ามีวัตถุประสงค์สำหรับตั้งโชว์เป็นของสะสมสำหรับผู้ใหญ่ไม่เข้าข่าย มอก. 685 เล่ม 1-2562

Data source cannot be displayed.
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับของเล่น (ของเล่น/ของเล่นไฟฟ้า/ตุ๊กตาลาบูบู้แบบมีขนนุ่มนิ่ม)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 069cf5a7-2aa6-415e-8498-7abcb105c0d6
คำสำคัญ ของเล่น ตุ๊กตาลาบูบู้ มอก. มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 21 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
อีเมลผู้ติดต่อ somlak@tisi.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p3_tis/p3tis.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-05-17
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-05-17
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม (Dos & Don'ts)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls