ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี เพราะจะทอดตัวลงมาหลายชั้นทิ้งตัวลงมาเป็นแอ่งน้้ากว้าง มีความสูงประมาณ 15 เมตร ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่น้้าตกสวยงามมาก เพราะมีปริมาณน้้ามากและสายน้้าจะไหลพลิ้วไม่ขาดสาย พื้นที่โดยรอบจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ป่า ที่แปลกตาและสวยงามให้ชมอยู่ทั่วไป

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8e745343-724a-4565-8b1d-f335f9c06574
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ บ้านโพนวิสัย
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ การท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อีเมลผู้ติดต่อ nongphuekw45@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว,ข้อมูลสถิติให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว,แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 64,สรุปสถิติให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2564  
pdf
รายชื่อที่พักโฮมสเตย์จังหวัดยโสธร ระหว่างปี 2560-2563 ตามที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
api