เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/

Data source cannot be displayed.
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5d66616f-87dd-4e8c-9be5-70e3e02a4d8e
คำสำคัญ กลยุทธ์ การท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 24 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ นายไกรศร เกษงาม
อีเมลผู้ติดต่อ kraisorn_ket@moi.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก การเดินทาง โครงสร้าง การส่งเสิรม การสร้างมูลค่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มิถุนายน 2567  
api
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
url