แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน 2568 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน 2568
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน 2568

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน 2568
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 61b390b6-d289-4f19-a508-fc8adc96a13f
คำสำคัญ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 24 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายไกรศร เกษงาม
อีเมลผู้ติดต่อ kraisorn_ket@moi.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา https://www2.yasothon.go.th/yasothon-provincial-development-plan-2023-2027-revised-edition-2025/
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มิถุนายน 2567  
api
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
url
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf