ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2567 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2567
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2567
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6bad469f-c686-410b-8958-b584c16f78dc
คำสำคัญ ZPOT ข้อมูลผู้เข้าชม ข้อมูลผู้เข้าชมสวนสัตว์ ข้อมูลผู้เที่ยวชม สวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 20 พฤศจิกายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 21 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ it@zoothailand.org
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-11-20
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-11-20
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • อาชีพ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนประชากรสัตว์ที่มีอยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
จำนวนประชากรสัตว์ที่มีอยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 ตุลาคม 2566  
xlsx csv