ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 318 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงสร้างการรับชำระเงินค่าสินค้าออก จำแนกตามการจัดการเงินของผู้ส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน (ไตรมาส 1 2558 - ไตรมาส 1 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับประเทศญี่ปุ่น จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับประเทศญี่ปุ่น จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับนาฟตา จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับนาฟตา จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้า จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้า จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้า จำแนกตามการจัดการเงินของผู้นำเข้า (2536 – 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้า จำแนกตามการจัดการเงินของผู้นำเข้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน (ไตรมาส 1 2558 - ไตรมาส 1 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับสหภาพยุโรป จำแนกตามสกุลเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับประเทศญี่ปุ่น จำแนกตามสกุลเงิน (2536 - 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2566  
url